Voorwaarden monster aanvraag

Bedrijven kunnen één gratis monster per product aanvragen. Monsters worden vrijblijvend, binnen Nederland, naar u toegestuurd. Deze service is bedoeld om bedrijven in staat te stellen CRC producten te testen voor hun applicatie.

Maar er zijn een aantal voorwaarden:

  • Alléén bedrijven kunnen gebruik maken van deze service.
  • 1 monster per product per bedrijf.
  • CRC-sprays en haar distributeur, kunnen te allen tijde, zonder opgaaf van reden een monsteraanvraag weigeren.
  • Gratis monster en verzending alléén binnen Nederland.
  • Afhandeling geschiedt door MAVOM als distributeur van CRC-sprays.
  • Alle producten moeten door de aanvrager vòòr gebruik worden getest op hun geschiktheid voor de specifieke toepassing.
  • Lees vòòr gebruik altijd de technische beschrijving, het veiligheidsinformatieblad evenals het etiket op de verpakking en houdt u zich aan de (veiligheids)instructies die hierin worden beschreven.
  • CRC-sprays en haar distributeur MAVOM wijzen elke aansprakelijkheid van de hand voor enige directe of indirecte incidentele of gevolgschade in de ruimste zin des woords.

Heeft u vragen en/of opmerkingen omtrent de voorwaarden dan kunt u contact met ons opnemen via: info@crc-sprays.nl