De Privacy Policy voor bezoekers van www.crc-sprays.nl geldt voor iedereen die gegevens achterlaat. De website www.crc-sprays.nl is een initiatief van MAVOM B.V. te Alphen aan den Rijn (Nederland) en Schelle (België), distributeur van CRC producten in Nederland en België.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden Crc-sprays.nl kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de aanvraag of bestelling van een monster.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het aangevraagde.
1c Het versturen van één of meerdere postpakketten die betrekking hebben op het aangevraagde. 1 d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Crc-sprays.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.
2. Gegevens verstrekken aan derden Gegevens die door de klant aan Crc-sprays.nl zijn verstrekt worden door MAVOM ontvangen en zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.