Nieuw design CRC spuitbussen

CRC heeft het design van haar spuitbussen veranderd. Er staan een aantal veranderingen in de toekomst op stapel, en CRC speelt hier nu alvast op een mooie manier op in. Onderstaand vind u de complete uitleg over de verandering van het design.

De mondiale reglementering CLP (Classification, Labelling and Packaging of Chemicals) die tot doel heeft de klassering en de etikettering van chemische producten te harmoniseren, en die voor de pure vloeistoffen reeds in voege trad in 2010, zal ook verplicht worden voor de mengelingen vanaf 1 juni 2015.

Om te anticiperen op deze nieuwe reglementering, die nieuwe pictogrammen associeert aan nieuwe gevarenklassen en aan herwerkte risico- en veiligheidszinnen, heeft CRC Industries de verpakkingen van het gehele gamma hieraan aangepast. Het CRC-gamma is voortaan opgesplitst in de acht verschillende productfamilies van het merk: reinigers, smeermiddelen, anticorrosie producten, verven, las producten, montage en bevestiging, specialiteiten, en accessoires, waardoor het voor de gebruiker heel eenvoudig is de voor hem meest geschikte formule te vinden.

Bovendien heeft CRC pictogrammen ontworpen die op het etiket duidelijk een aantal specifieke kenmerken aanduiden, zoals de ecologische producten, de watergebaseerde producten, NSF-gehomologeerde producten voor de voedingsindustrie en of de aerosol bussen beschikken over een 360? ventiel zodat zij ook ondersteboven gebruikt kunnen worden.